Användarvillkor

1. INLEDNING

Dessa användarvillkor anger villkoren och förutsättningarna för din användning av Min Ovve AB:s (”Min Ovve”) webbplats och sociala medier som Min Ovve använder, t.ex. Facebook, Twitter och Instagram, (nedan gemensamt kallade ”Webbplatsen”) samt eventuella avtal som du sluter med Min Ovve via Webbplatsen. Webbplatsen omfattar all information på denna webbsida och andra webbsidor tillhöriga Min Ovve som Webbplatsen länkar till, såsom datafiler, skriven text, fotografier, videos, andra bilder och marknadsföringsmaterial. Min Ovve har rätt att närhelst och efter eget gottfinnande göra ändringar i dessa villkor, utan att i förväg ge dig särskilt besked. När Min Ovve ändrar i dessa villkor kommer Min Ovve att göra de nya villkoren tillgängliga på Webbplatsen. Genom att använda Webbplatsen accepterar du dessa användarvillkor. Om du inte accepterar dessa villkor ska du inte använda Webbplatsen.

2. INNEHÅLL M.M.

Min Ovves ambition är att innehållet och informationen på Webbplatsen ska vara aktuell och korrekt, dock kan det inte uteslutas att vissa felaktiga uppgifter kan förekomma på Webbplatsen. Min Ovve friskriver sig därför från eventuella skriv- och tryckfel samt inaktuella uppgifter på Webbplatsen. För köp och försäljning av produkter i Min Ovves webbutik gäller, utöver dessa användarvillkor, de allmänna villkor för försäljning som finns tillgängliga i webbutiken.

3. LÄNKAR

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbsidor som inte tillhör Min Ovve och inte står under Min Ovves kontroll. Min Ovve kan inte ansvara för integritetsskydd eller innehåll på dessa webbsidor, utan tillhandahåller länkarna för att underlätta för besökare på Webbplatsen att hitta mer information inom specifika områden. Dessa webbsidor har egna villkor och egna sekretesspolicyer.

4. FÄRGER

Min Ovve kan inte garantera att de färger som visas på Webbplatsen exakt återger de färger som produkterna har i verkligheten. Hur färgen återges beror bl.a. på inställningar i din dator.

5. SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER M.M.

Min Ovve tar ansvar för alla personuppgifter, som t.ex. namn, adress och födelsedata, som du lämnar till Min Ovve eller som Min Ovve får del av t.ex. vid köp, registrering av inköpta produkter, lämnande av produktomdömen, när du deltar i tävlingar eller prenumererar på nyhetsbrev.
Läs mer om hur Min Ovve hanterar personuppgifter här.

6. COOKIES

Webbplatsen använder sig av ”cookies”. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbsida och sedan lagras lokalt på besökarens dator eller mobila enhet. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbsida skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan alltid radera cookies från Din webbläsare. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Om du väljer att inte acceptera några cookies så kan du fortfarande besöka Webbplatsen, men vissa funktioner på Webbplatsen kommer då inte att fungerar så som avsett. Min Ovve använder aldrig cookies för att lagra personlig information om dig utan endast för att underlätta ditt besök på Webbplatsen eller för att kunna följa antalet besökare. Det finns två typer av cookies. Den ena typen, permanenta cookies, sparar en cookie under en längre tid på din dator och cookien har ett utgångsdatum. Min Ovve permanenta cookies lagras i 1 år. Den andra typen av cookies är s.k. sessionscookies och används under tiden Du besöker Webbplatsen. Sessionscookies raderas när Du stänger din webbläsare. Min Ovve använder permanenta cookies för att bl.a. lagra information om vilket landsval du gör första gången du kommer till Webbplatsen. På så sätt slipper du välja land varje gång du besöker Webbplatsen och får dessutom priser presenterade i din lokala valuta. Cookien låter Min Ovve också veta om du besökt Webbplatsen tidigare och vilka av Min Ovves sidor du varit inne på. Sessionscookies använder Min Ovve för att förbättra Din upplevelse av Webbplatsen.

Min Ovve använder tredjeparts cookies för att samla in statistik i analysverktyg, t.ex. Google Analytics, och för att kunna marknadsföra relevanta produkter. En speciell typ av cookie är en s.k. flash-cookie. I motsats till vanliga cookies, skapas och sparas flash-cookies inte av webbläsaren utan av programmet Adobe Flash Player. Dessa kan innehålla mer information än vanliga cookies och kan inte heller tas bort eller stoppas via webbläsaren, utan bara genom Adobes egna program. Du hittar mer information om denna typ av cookies på Adobes webbsida, www.adobe.com.

7. MATERIAL SOM DU LADDAR UPP ELLER SKICKAR TILL MIN OVVE PÅ ANNAT SÄTT

Genom att skicka material till Min Ovve eller lämna material på Webbplatsen, t.ex. skriven text, fotografier, videos och andra bilder, lämnar du Min Ovve en ickeexklusiv licens att själv eller genom annan obegränsat, samt i alla tekniker och medier samt alla former, använda materialet i hela världen. Du accepterar också att Min Ovve får ändra och redigera materialet så att det går att använda på det sätt Min Ovve anser lämpligt. Du kan när som helst återkalla denna licens genom att meddela Min Ovve detta. När du återkallar licensen ska Min Ovve sluta att använda materialet så snart som möjligt dock senast inom sex månader. Min Ovve är dock inte skyldigt att återkalla material som redan har distribuerats. Du får endast skicka material till Min Ovve som du har rätt till. Genom att skicka materialet till Min Ovve bekräftar du för Min Ovve att du har rätt att lämna Min Ovve licensen enligt stycket ovan, att Min Ovve inte har något ansvar för materialet som du skickat samt att Du kommer att hålla Min Ovve skadelöst och ersätta Min Ovve för all skada Min Ovve kan drabbas av på grund av Min Ovves användning av materialet, förutsatt att Min Ovve använder materialet enligt licensen ovan.

8. VARUMÄRKEN, UPPHOVSRÄTT OCH ANDRA IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

De varumärken, produktbenämningar, andra kännetecken, mönster och domännamn som används på Webbplatsen tillhör Min Ovve, oavsett om de är registrerade eller inte. Innehållet på Webbplatsen är upphovsrättsligt skyddat och tillhör Min Ovve eller är licensierat av Min Ovve. Du får inte ladda ner, spara ner eller använda material från Webbplatsen, såvida du inte erhållit Min Ovves skriftliga godkännande eller det framgår på Webbplatsen att materialet får laddas ner och användas på visst sätt.

9. ANSVAR

Min Ovve har en returpolicy som ger kunden rätt till att inom 14 dagar efter leverans kunna returnera en produkt ifall den ej kommit till skada. Dock står kunden för fraktkostnaderna.

Min Ovve ansvarar inte gentemot dig för någon som helst skada, försvunnet gods eller försenad leverans. Min Ovve ansvarar aldrig för indirekta skador, uteblivna intäkter eller andra följdskador av något slag.

10. FORCE MAJEURE

Under händelser av typ force majeure skjuts Min Ovves förpliktelser upp. Om den period då force majeure råder är längre än två månader äger såväl du som Min Ovve rätt att häva det avtal som du ingått med Min Ovve via Webbplatsen, utan att det i sådana fall finns någon skyldighet för Min Ovve att betala skadestånd. Med force majeure avses alla omständigheter utanför Min Ovves kontroll bland annat strejker, sjukdom hos personalen, transportstörningar, brand, naturkatastrofer eller andra allvarliga naturhändelser, import/exportförbud, oavsett om detta förekommer hos företaget eller hos företagets leverantörer.

11. ÖVRIGA VILLKOR

Dessa villkor ska regleras av svensk materiell rätt.

12. BOLAGSINFORMATION

Min Ovve AB
Kadettgatan 1
415 28 Göteborg
Sverige

Telefon: N/A
E-post: info@minovve.se
Organisationsnummer: 559191-3172
Momsregistreringsnummer: SE559191-317201